Księgi rachunkowe warszawa

Księgi rachunkowe.

Księgi rachunkowe są prowadzone na podstawie dowodów księgowych a także obejmują zapisy zdarzeń w chronologicznym porządku oaz systematycznym. Są to zbiory zapisów księgowych, obrotów jak i również sald tworząc w ten sposób dziennik, księgę główną i księgi pomocnicze a także zestawienia związane ze składnikami aktywów i pasywów. Taką księgę prowadzi się w siedzibie jednostki, a także poza siedzibą jeżeli jest to powierzone odpowiedniej i uprawnionej jednostce. Otwiera się ją pod datą rozpoczęcia działalności i dokonuje się wprowadzenie do ewidencji księgowej zestawienie aktywów oraz pasywów, które potwierdzane są poprzez rzeczowe składniki majątku a także inwentaryzacji. Natomiast księgę zamyka się gdy: jest dzień kończący rok obrotowy czy dzień kończony działalność spowodowany na przykład upadłością.

Related Posts

sitemap