świadectwo energetyczne warszawa

Czym jest świadectwo energetyczne

Każdy nowy budynek oddawany do użytku musi posiadać świadectwo energetyczne. Jego sporządzenie to obowiązek wszystkich właściciel nieruchomości a także developerów czy inwestorów.
Świadectwo energetyczne jest to bardzo ważny dokument, który ocenia charakterystykę energetyczna każdego budynku. W skrócie mówiąc po prostu opisuje jego jakość pod kątem zużywanej energii. W takim dokumencie powinny zostać zawarte proponowane rozwiązania mające na celu zmniejszenie wydatków na eksploatację danego budynku. Świadectwo energetyczne jest niezbędnym elementem dokumentacji technicznej i jest ono ważne aż 10 lat od daty jego wystawienia. Trzeba je każdorazowo przedstawiać nabywcy albo najemcy podczas sprzedaży czy też wynajmu domu.

 

Related Posts

sitemap